Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
publications [2021/01/26 11:41]
david [2016]
publications [2021/02/12 15:25]
david [2021]
Line 11: Line 11:
  
  
 +
 +==== 2021 ====
 +  * Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., **Zelený D.** & Pyšek P. (2021): Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. //Preslia//, 93: 1–87. [[https://doi.org/10.23855/preslia.2021.001]]
  
 ==== 2020 ==== ==== 2020 ====