Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
publications [2021/02/12 15:25]
david [2020]
publications [2021/02/12 15:25]
david [2021]
Line 13: Line 13:
  
 ==== 2021 ==== ==== 2021 ====
-Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., **Zelený D.** & Pyšek P. (2021): Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. //Preslia//, 93: 1–87. [[https://doi.org/10.23855/preslia.2021.001]]+  * Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., **Zelený D.** & Pyšek P. (2021): Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. //Preslia//, 93: 1–87. [[https://doi.org/10.23855/preslia.2021.001]]
  
 ==== 2020 ==== ==== 2020 ====