Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
publications [2018/06/22 08:45]
david [Preprints (submitted for review)]
publications [2019/02/15 23:21] (current)
david [2013]
Line 1: Line 1:
 ====== Publications ====== ====== Publications ======
 <wrap lo>//​Drop me an email if you would like to have pdf of some of the publications!//</​wrap>​ <wrap lo>//​Drop me an email if you would like to have pdf of some of the publications!//</​wrap>​
- 
-==== Preprints (submitted for review) ==== 
-  * **Zelený D.** Which results of the standard test in community weighted mean approach are too optimistic? //BiorXiv// ([[https://​www.biorxiv.org/​content/​early/​2018/​06/​18/​349589|www]]) 
  
 ==== 2018 ==== ==== 2018 ====
 +  * **Zelený D.** (2018): Which results of the standard test for community weighted mean approach are too optimistic? //Journal of Vegetation Science// 29: 953-966 ([[https://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​abs/​10.1111/​jvs.12688|www]],​ [[https://​rdcu.be/​9T0x|read-only pdf]], [[https://​www.biorxiv.org/​content/​early/​2018/​06/​18/​349589|preprint on BioRxiv]], [[https://​jvsavsblog.org/​2018/​11/​27/​which-results-of-the-standard-test-for-community-weighted-mean-approach-are-too-optimistic/​|plain language summary]] on jvsavsblog.org,​ [[https://​davidzeleny.net/​blog/​2019/​01/​20/​five-years-with-community-weighted-mean/​|blog post]] on blog.davidzeleny.net)
   * Chytrý M., Tichý L., Dřevojan P., Sádlo J. & **Zelený D.** (2018): Ellenberg-type indicator values for the Czech flora. //Preslia// 90: 83–103 ([[http://​www.preslia.cz/​doi/​preslia.2018.083.html|www]],​ [[http://​www.preslia.cz/​P182Chytry.pdf|pdf]])   * Chytrý M., Tichý L., Dřevojan P., Sádlo J. & **Zelený D.** (2018): Ellenberg-type indicator values for the Czech flora. //Preslia// 90: 83–103 ([[http://​www.preslia.cz/​doi/​preslia.2018.083.html|www]],​ [[http://​www.preslia.cz/​P182Chytry.pdf|pdf]])
  
Line 31: Line 29:
   *Chytrý M., **Zelený D.**, Navrátilová J. & Sádlo J. (2013): Boreokontinentální jehličnaté lesy (//​Vaccinio-Picetea//​). Boreo-continental coniferous forests (//​Vaccinio-Picetea//​). In.: Chytrý M. (ed.), //Vegetace České Republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and Scrub Vegetation//​. Academia, Praha. pp. 380–432 ([[http://​www.sci.muni.cz/​botany/​vegsci/​vegetace.php?​lang=en&​page=monograph|project website]], [[http://​www.academia.cz/​vegetace-ceske-republiky-4.html|Academia website]])   *Chytrý M., **Zelený D.**, Navrátilová J. & Sádlo J. (2013): Boreokontinentální jehličnaté lesy (//​Vaccinio-Picetea//​). Boreo-continental coniferous forests (//​Vaccinio-Picetea//​). In.: Chytrý M. (ed.), //Vegetace České Republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and Scrub Vegetation//​. Academia, Praha. pp. 380–432 ([[http://​www.sci.muni.cz/​botany/​vegsci/​vegetace.php?​lang=en&​page=monograph|project website]], [[http://​www.academia.cz/​vegetace-ceske-republiky-4.html|Academia website]])
   * Hettenbergerová E., Horsák M., Chandran R., Hájek M., **Zelený D.** & Dvořáková J. (2013): Patterns of land snail assemblages along a fine-scale moisture gradient. //​Malacologia//​ 56: 31–42 ([[http://​www.bioone.org/​doi/​abs/​10.4002/​040.056.0227|www]])   * Hettenbergerová E., Horsák M., Chandran R., Hájek M., **Zelený D.** & Dvořáková J. (2013): Patterns of land snail assemblages along a fine-scale moisture gradient. //​Malacologia//​ 56: 31–42 ([[http://​www.bioone.org/​doi/​abs/​10.4002/​040.056.0227|www]])
-  *Chang L.-W., **Zelený D.**, Li C.-F., Chiu S.-T. & Hsieh C.-F. (2013): Better environmental data may reverse conclusions about niche- and dispersal-based processes in community assembly. //Ecology// 94: 2145–2151 ([[http://www.esajournals.org/doi/pdf/​10.1890/​12-2053.1|pdf]])+  *Chang L.-W., **Zelený D.**, Li C.-F., Chiu S.-T. & Hsieh C.-F. (2013): Better environmental data may reverse conclusions about niche- and dispersal-based processes in community assembly. //Ecology// 94: 2145–2151 ([[https://​esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/​10.1890/​12-2053.1|pdf]])
   *Li C.-F., Chytrý M., **Zelený D.**, Chen M.-Y., Chen T.-Y., Chiou C.-R., Hsia Y.-J., Liu H.-Y., Yang S.-Z., Yeh C.-L., Wang J.-C., Yu C.-F., Lai Y.-J., Chao W.-C. & Hsieh C.-F. (2013): Classification of Taiwan forest vegetation. //Applied Vegetation Science//, 16: 698–719 ([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​avsc.12025/​abstract|www]],​ [[http://​www.davidzeleny.net/​wiki/​doku.php?​id=codek:​start|related website with CoDeK application]])   *Li C.-F., Chytrý M., **Zelený D.**, Chen M.-Y., Chen T.-Y., Chiou C.-R., Hsia Y.-J., Liu H.-Y., Yang S.-Z., Yeh C.-L., Wang J.-C., Yu C.-F., Lai Y.-J., Chao W.-C. & Hsieh C.-F. (2013): Classification of Taiwan forest vegetation. //Applied Vegetation Science//, 16: 698–719 ([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​avsc.12025/​abstract|www]],​ [[http://​www.davidzeleny.net/​wiki/​doku.php?​id=codek:​start|related website with CoDeK application]])
   *Hettenbergerová E., Hájek M., **Zelený D.**, Jiroušková J. & Mikulášková E. (2013): Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient. //​Preslia//,​ 85: 369–388 ([[http://​www.preslia.cz/​P133Hettenbergerova.pdf|pdf]])   *Hettenbergerová E., Hájek M., **Zelený D.**, Jiroušková J. & Mikulášková E. (2013): Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient. //​Preslia//,​ 85: 369–388 ([[http://​www.preslia.cz/​P133Hettenbergerova.pdf|pdf]])
Line 37: Line 35:
  
 ====2012==== ====2012====
-  * Lin C.-T., Li C.-F., **Zelený D.**, Chytrý M., Nakamura Y., Chen M.-Y., Chen T.-Y., Hsia Y.-J., Hsieh C.-F., Liu H.-Y., Wang J.-C., Yang S.-Z., Yeh C.-L. & Chiou C.-R. (2012): Classification of the high-mountain coniferous forests in Taiwan. //Folia Geobotanica//,​ 47: 373–401 ​<​html><​a href = 'http://​link.springer.com/​article/​10.1007/​s12224-012-9128-y' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Lin C.-T., Li C.-F., **Zelený D.**, Chytrý M., Nakamura Y., Chen M.-Y., Chen T.-Y., Hsia Y.-J., Hsieh C.-F., Liu H.-Y., Wang J.-C., Yang S.-Z., Yeh C.-L. & Chiou C.-R. (2012): Classification of the high-mountain coniferous forests in Taiwan. //Folia Geobotanica//,​ 47: 373–401 ​([[http://​link.springer.com/​article/​10.1007/​s12224-012-9128-y|www]]) 
-  * Axmanová I., Tichý L., Fajmonová Z., Hájková P., Hettenbergerová E., Li C.-F., Merunková K., Nejezchlebová M., Otýpková Z., Vymazalová M. & **Zelený D.** (2012): Estimation of herbaceous biomass from species composition and cover. //Applied Vegetation Science//, 15: 580–589 ​<​html><​a href = 'http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-109X.2012.01191.x/​abstract' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Axmanová I., Tichý L., Fajmonová Z., Hájková P., Hettenbergerová E., Li C.-F., Merunková K., Nejezchlebová M., Otýpková Z., Vymazalová M. & **Zelený D.** (2012): Estimation of herbaceous biomass from species composition and cover. //Applied Vegetation Science//, 15: 580–589 ​([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-109X.2012.01191.x/​abstract|www]]) 
-  * **Zelený D.** (2012): Poznámky k používání průměrných Ellenbergových indikačních hodnot při analýze vegetačních dat [Notes to the use of mean Ellenberg indicator values in vegetation analyses]. //Zprávy České Botanické Společnosti//,​ 47: 159–178 ​<​html><​a href = 'http://​www.davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php?​media=files:​zeleny2012_zpravy-cbs.pdf' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ ([[http://​davidzeleny.net/​wiki/​doku.php/​eiv:​start|related website]]) +  * **Zelený D.** (2012): Poznámky k používání průměrných Ellenbergových indikačních hodnot při analýze vegetačních dat [Notes to the use of mean Ellenberg indicator values in vegetation analyses]. //Zprávy České Botanické Společnosti//,​ 47: 159–178 ​([[http://​www.davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php?​media=files:​zeleny2012_zpravy-cbs.pdf|pdf]], ​[[http://​davidzeleny.net/​wiki/​doku.php/​eiv:​start|related website]]) 
-  * Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. & **Zelený D.** (2012): High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. //Journal of Vegetation Science//, 23:​605–616 ​<​html><​a href = 'http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2011.01383.x/​abstract' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. & **Zelený D.** (2012): High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. //Journal of Vegetation Science//, 23:​605–616 ​([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2011.01383.x/​abstract|www]]) 
-  * Axmanová I., Chytrý M., **Zelený D.**, Li C.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva E., Schuster B. & Diekmann M. (2012): The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. //Global Ecology and Biogeography//,​ 21: 657–667 ​<​html><​a href = 'http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1466-8238.2011.00707.x/​abstract' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Axmanová I., Chytrý M., **Zelený D.**, Li C.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva E., Schuster B. & Diekmann M. (2012): The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. //Global Ecology and Biogeography//,​ 21: 657–667 ​([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1466-8238.2011.00707.x/​abstract|www]]) 
-  * **Zelený D.** & Schaffers A.P. (2012): Too good to be true: pitfalls of using mean Ellenberg indicator values in vegetation analyses. //Journal of Vegetation Science//, 23: 419–431 ​ <​html><​a href = 'http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2011.01366.x/​abstract' target = '​_blank'><​img src='​http://www.davidzeleny.net/​obrazky/htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ ([[http://​davidzeleny.net/​wiki/​doku.php/​eiv:​start|software for modified permutation test]], [[http://​davidzeleny.wordpress.com/​2012/​09/​23/​ellenberg-values-too-good-to-be-true/​|blog post]])+  * **Zelený D.** & Schaffers A.P. (2012): Too good to be true: pitfalls of using mean Ellenberg indicator values in vegetation analyses. //Journal of Vegetation Science//, 23: 419–431 ​([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2011.01366.x/​abstract|www]], [[https://rdcu.be/9Zac|read-only pdf]], ​[[http://​davidzeleny.net/​wiki/​doku.php/​eiv:​start|software for modified permutation test]], [[http://​davidzeleny.wordpress.com/​2012/​09/​23/​ellenberg-values-too-good-to-be-true/​|blog post]])
 ====2011==== ====2011====
-  * Axmanová I., **Zelený D.**, Li C.-F. & Chytrý M. (2011): Environmental factors influencing herb layer productivity in Central European oak forests: insights from soil and biomass analyses and a phytometer experiment. //Plant and Soil//, 342: 183–194 ​<​html><​a href = 'http://​www.springerlink.com/​content/​x116553278279u65/' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​+  * Axmanová I., **Zelený D.**, Li C.-F. & Chytrý M. (2011): Environmental factors influencing herb layer productivity in Central European oak forests: insights from soil and biomass analyses and a phytometer experiment. //Plant and Soil//, 342: 183–194 ​([[http://​www.springerlink.com/​content/​x116553278279u65|www]])
  
 ====2010==== ====2010====
-  * Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová Z., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & **Zelený D.** (2010): Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. //Journal of Vegetation Science//, 21: 1125–1137 ​<​html><​a href = 'http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2010.01212.x/​abstract' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová Z., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & **Zelený D.** (2010): Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. //Journal of Vegetation Science//, 21: 1125–1137 ​([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2010.01212.x/​abstract|www]]) 
-  * **Zelený D.**, Li C.-F. & Chytrý M. (2010): Pattern of local plant species richness along a gradient of landscape topographical heterogeneity:​ result of spatial mass effect or environmental shift? //​Ecography//,​ 33:​578–589 ​<​html><​a href = 'http://​davidzeleny.net/​publ/​Zeleny-etal2010_Ecography.pdf' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * **Zelený D.**, Li C.-F. & Chytrý M. (2010): Pattern of local plant species richness along a gradient of landscape topographical heterogeneity:​ result of spatial mass effect or environmental shift? //​Ecography//,​ 33:​578–589 ​([[http://​davidzeleny.net/​publ/​Zeleny-etal2010_Ecography.pdf|pdf]]) 
-  * Tichý L., Hájek M. & **Zelený D.** (2010): Imputation of environmental variables for vegetation plots based on compositional similarity. //Journal of Vegetation Science//, 21: 88–95 ​<​html><​a href = 'http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2009.01126.x/​abstract' target = '​_blank'><​img src='​http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​+  * Tichý L., Hájek M. & **Zelený D.** (2010): Imputation of environmental variables for vegetation plots based on compositional similarity. //Journal of Vegetation Science//, 21: 88–95 ​([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1654-1103.2009.01126.x/​abstract|www]])
 ====2009==== ====2009====
-  * Roleček J., Tichý L., **Zelený D.** & Chytrý M. (2009): Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. //Journal of Vegetation Science//, 20:​596–602 ​ <​html><​a href = '​http://​www3.interscience.wiley.com/​journal/​122464981/​abstract'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Roleček J., Tichý L., **Zelený D.** & Chytrý M. (2009): Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. //Journal of Vegetation Science//, 20:​596–602 ​ <​html><​a href = '​http://​www3.interscience.wiley.com/​journal/​122464981/​abstract'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ 
-  * **Zelený D.** (2009): Co-occurrence based assessment of species habitat specialization is affected by the size of species pool: reply to Fridley et al. (2007). //Journal of Ecology//, 97:10–17 <​html><​a href = '​http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1365-2745.2008.01394.x/​pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * **Zelený D.** (2009): Co-occurrence based assessment of species habitat specialization is affected by the size of species pool: reply to Fridley et al. (2007). //Journal of Ecology//, 97:10–17 <​html><​a href = '​http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1365-2745.2008.01394.x/​pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ 
-  * **Zelený D.** (2009): Tchaj-Wan. //Ekolist// 4 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/:​files:​zeleny2009_ekolist.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a>​ <a href = '​http://​ekolist.cz/​cz/​publicistika/​priroda/​jak-se-botanizuje-na-tchaj-wanu'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​+  * **Zelený D.** (2009): Tchaj-Wan. //Ekolist// 4 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/:​files:​zeleny2009_ekolist.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a>​ <a href = '​http://​ekolist.cz/​cz/​publicistika/​priroda/​jak-se-botanizuje-na-tchaj-wanu'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​
  
 ====2008==== ====2008====
-  * **Zelený D.** & Li C.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu [Dry acidophilous grassland vegetation in the area of Třebíč'​s granosyenite pluton]. //Acta Rerum Naturalium//,​ 5: 177–194 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​publ/​Zeleny-Li2008_Acta-Rerum-Naturalium.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * **Zelený D.** & Li C.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu [Dry acidophilous grassland vegetation in the area of Třebíč'​s granosyenite pluton]. //Acta Rerum Naturalium//,​ 5: 177–194 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​publ/​Zeleny-Li2008_Acta-Rerum-Naturalium.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ 
-  * **Zelený D.** (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov) [Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district of Český Krumlov)]. //Zprávy České Botanické Společnosti//,​ 43: 111–169 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​publ/​Zeleny2008_ZpravyCBS.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * **Zelený D.** (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov) [Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district of Český Krumlov)]. //Zprávy České Botanické Společnosti//,​ 43: 111–169 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​publ/​Zeleny2008_ZpravyCBS.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ 
-  * **Zelený D.** (2008): '​Taiwan?​ A mají tam vůbec nějaký les?' ['​Taiwan?​ And is there some forest?'​] //Živa// 56 (1): 17–19 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/:​files:​zeleny2008_ziva.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a>​ <a href = '​http://​ziva.avcr.cz/?​c=14'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​+  * **Zelený D.** (2008): '​Taiwan?​ A mají tam vůbec nějaký les?' ['​Taiwan?​ And is there some forest?'​] //Živa// 56 (1): 17–19 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/:​files:​zeleny2008_ziva.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a>​ <a href = '​http://​ziva.avcr.cz/?​c=14'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​
  
 ====2007==== ====2007====
-  * **Zelený D.** & Chytrý M. (2007): Environmental control of vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. //​Preslia//,​ 79: 205–222 <​html><​a href = '​http://​www.preslia.cz/​P073Zel.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * **Zelený D.** & Chytrý M. (2007): Environmental control of vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. //​Preslia//,​ 79: 205–222 <​html><​a href = '​http://​www.preslia.cz/​P073Zel.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ 
-  * Hájková P., Hájek M., Apoštolová I., **Zelený D.**, Dítě D. (2007): Shifts in the ecological behaviour of plant species between two distant regions: evidence from the base richness gradient in mires. //Journal of Biogeography//,​ 35: 282–294 <​html><​a href = '​http://​www.blackwell-synergy.com/​doi/​abs/​10.1111/​j.1365-2699.2007.01793.x'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Hájková P., Hájek M., Apoštolová I., **Zelený D.**, Dítě D. (2007): Shifts in the ecological behaviour of plant species between two distant regions: evidence from the base richness gradient in mires. //Journal of Biogeography//,​ 35: 282–294 <​html><​a href = '​http://​www.blackwell-synergy.com/​doi/​abs/​10.1111/​j.1365-2699.2007.01793.x'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ 
-  * Hájek M., Tichý L., Schamp B.S., **Zelený D.**, Roleček J., Hájková P., Apostolová I. & Dítě D. (2007): Testing the Species Pool Hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. //Oikos// 116: 1311–1322 <​html><​a href = '​http://​www.blackwell-synergy.com/​doi/​abs/​10.1111/​j.0030-1299.2007.15637.x'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ +  * Hájek M., Tichý L., Schamp B.S., **Zelený D.**, Roleček J., Hájková P., Apostolová I. & Dítě D. (2007): Testing the Species Pool Hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. //Oikos// 116: 1311–1322 <​html><​a href = '​http://​www.blackwell-synergy.com/​doi/​abs/​10.1111/​j.0030-1299.2007.15637.x'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​htmicon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​ 
-  * Boublík K. & **Zelený D.** (2007): Plant communities of silver fir forests in southeastern Bohemia. //​Tuexenia//,​ 27: 73–90 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​publ/​Boublik-Zeleny2007_Tuexenia.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​+  * Boublík K. & **Zelený D.** (2007): Plant communities of silver fir forests in southeastern Bohemia. //​Tuexenia//,​ 27: 73–90 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​publ/​Boublik-Zeleny2007_Tuexenia.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​
   * **Zelený D.** (2007): Deep river valleys - one of the hot spots of biodiversity in Central Europe. //Yearly Journal of Taiwan Biodiversity Association 2007// ​ (into Chinese translated by Ching-Feng Li)   * **Zelený D.** (2007): Deep river valleys - one of the hot spots of biodiversity in Central Europe. //Yearly Journal of Taiwan Biodiversity Association 2007// ​ (into Chinese translated by Ching-Feng Li)
  
 ==== 2006 ==== ==== 2006 ====
-  * **Zelený D.** (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu //Bromion// u Nové Vsi na Třebíčsku. [Occurrence of broad-leaved semi-dry grasslands of the Bromion alliance close to village Nová Ves, district of Třebíč (Czech Republic)] //Acta Rerum Naturalium, Jihlava//, 2: 39–44 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/:​files:​zeleny2006_acta-rerum-naturalium.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​+  * **Zelený D.** (2006): Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu //Bromion// u Nové Vsi na Třebíčsku. [Occurrence of broad-leaved semi-dry grasslands of the Bromion alliance close to village Nová Ves, district of Třebíč (Czech Republic)] //Acta Rerum Naturalium, Jihlava//, 2: 39–44 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/:​files:​zeleny2006_acta-rerum-naturalium.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​
  
 ====2001==== ====2001====
-  * **Zelený D.**, Šraitová D., Mašková Z. &  Květ J. (2001): ​ Management effects on a mountain meadow plant community. //Silva Gabreta//, 7: 45–54 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/​files:​zeleny_etal2001_silva-gabreta.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='http://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​+  * **Zelený D.**, Šraitová D., Mašková Z. &  Květ J. (2001): ​ Management effects on a mountain meadow plant community. //Silva Gabreta//, 7: 45–54 <​html><​a href = '​http://​davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php/​files:​zeleny_etal2001_silva-gabreta.pdf'​ target = '​_blank'><​img src='https://​www.davidzeleny.net/​obrazky/​pdficon.gif'​ style='​border:​ 0px'></​a></​html>​