User Tools

Site Tools


private:css-prsnl10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
private:css-prsnl10 [2014/10/31 11:13]
david created
private:css-prsnl10 [2014/10/31 13:00] (current)
Line 1: Line 1:
-== Toto se týká situace, kdy je třeba změnit styly u prsnl10 template který používám pro webovou stránku ==+==== Toto se týká situace, kdy je třeba změnit styly u prsnl10 template který používám pro webovou stránku ==== 
 Jde o to, že defaultní nastavení má několik věcí které se mi nelíbí - podtrhává odkazy, a header používá upppercase letters. Jde o to, že defaultní nastavení má několik věcí které se mi nelíbí - podtrhává odkazy, a header používá upppercase letters.
  
private/css-prsnl10.txt · Last modified: 2014/10/31 13:00 (external edit)