User Tools

Site Tools


private:malware

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

private:malware [2013/11/12 14:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jak vyřešit zavirování DokuWiki ======
  
 +Problém byl se soubory *.js v adresáři /​lib/​scripts/​. Na konci některých *.js souborů byl vložen iframe s odkazem na zavirovanou stránku. Bylo potřeba tyto soubory odstranit a nahradit soubory z původní instalace. Problém ale je, že odkaz na stránky se usadí i cache *.js souborech, které je třeba vyčistit.
 +Je tedy potřeba postupovat takto:
 +  * vyčistit cache (vymazat všechny adresáře, ty se znovu samy obnoví)
 +  * smazat všechny skripty z adresáře scripts
 +  * nahradit je skripty z původní instalace a dát jim přístupová práva 0744
 +
 +Problémy se stránkami je možné otestovat zde: http://​sitecheck.sucuri.net/​scanner/​
 +
 +Dalším problémem je, že PHP proces vytváří soubory ve vlastnictví nobody (zřejmě problém s nastavením serveru, před tím se to nedělo). Pokud chci vymazat cache, musím soubory dočasně upravit na 0777 a pak je můžu smazat.
 +Udelá se to takto:
 +  * ze stránky https://​www.dokuwiki.org/​tips:​fixperms.php stáhnout soubor fixperms.php a uložit do adresáře cache
 +  * je potřeba ho spustit z prohlížeče,​ ale do chace se z vnějšku nedostanu - je potřeba na chvíli odblokovat httpaccess file v adresáži cache (např. jeho přejmenováním),​ pak spustit fixperms.php,​ a znovu adresář zablokovat a smazat všechny cache soubory.
private/malware.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 (external edit)