User Tools

Site Tools


zpradat:advanced

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:advanced [2014/04/25 23:59]
david
zpradat:advanced [2015/04/09 13:00] (current)
Line 10: Line 10:
  
   - Použijte data z [[zpradat:​data:​spring-fens|karpatských slatinišť]],​ konkrétně data o druhovém složení suchozemských plžů (list ''​molluscs''​),​ cévnatých rostlin (list ''​vascular''​) a měřených faktorů prostředí (list ''​env'',​ zahrnující chemický rozbor vody odebrané na jednotlivých lokalitách). Na stránkách datového souboru si prostudujte stručný popis dat, ať máte představu, s čím budete pracovat.   - Použijte data z [[zpradat:​data:​spring-fens|karpatských slatinišť]],​ konkrétně data o druhovém složení suchozemských plžů (list ''​molluscs''​),​ cévnatých rostlin (list ''​vascular''​) a měřených faktorů prostředí (list ''​env'',​ zahrnující chemický rozbor vody odebrané na jednotlivých lokalitách). Na stránkách datového souboru si prostudujte stručný popis dat, ať máte představu, s čím budete pracovat.
-  - Všechny tři matice naimportujte do CANOCO 5 - pozor (pozor, obě matice o druhovém složení plžů i rostlin je třeba naimportovat jako //​compositional data//).+  - Všechny tři matice naimportujte do CANOCO 5 - pozor, obě matice o druhovém složení plžů i rostlin je třeba naimportovat jako //​compositional data//.
   - Následující postup je rozdělený do tří analýz:   - Následující postup je rozdělený do tří analýz:
     - **Analýza 1**: Abychom mohli studovat vliv druhového složení vegetace na druhové složení plžů, potřebujeme z vegetace vyextrahovat proměnné, které bychom pak mohli použít jako vysvětlující v analýze s plži. Jednou z možností je použít ordinační osy z nepřímé ordinace na vegetačních datech, které reprezentují hlavní gradienty v druhovém složení vegetace. Tato analýza bude sestávat ze dvou kroků (Step 1, Step 2)     - **Analýza 1**: Abychom mohli studovat vliv druhového složení vegetace na druhové složení plžů, potřebujeme z vegetace vyextrahovat proměnné, které bychom pak mohli použít jako vysvětlující v analýze s plži. Jednou z možností je použít ordinační osy z nepřímé ordinace na vegetačních datech, které reprezentují hlavní gradienty v druhovém složení vegetace. Tato analýza bude sestávat ze dvou kroků (Step 1, Step 2)
zpradat/advanced.txt · Last modified: 2015/04/09 13:00 (external edit)