User Tools

Site Tools


zpradat:comments

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:comments [2014/03/04 06:16]
david
zpradat:comments [2014/03/03 14:00] (current)
Line 3: Line 3:
 Tato stránka je určena k vytvoření zpětné vazby od účastníků kurzu - budu rád, pokud sem budete vkládat připomínky k přednášce,​ případně k cvičení. **Přípomínky se mohou týkat toho, čemu jste nerozuměli,​ co byste ocenili znovu vysvětlit nebo vysvětlit do větší hloubky, co vám v kurzu chybí nebo naopak co vám přijde nadbytečné nebo probírané zbytečně podrobně.** Nebráním se ani konstruktivní kritice, v tom případě ale ocením, pokud navrhnete řešení problému. Nejde o studentské hodnocení, jde mi o naprosto konkrétní připomínky k jednotlivým přednáškám a tématům, na které bych případně mohl reagovat na některé z následujících přednášek. Naopak prosím nevkládejte dotazy na konkrétní statistické problémy - pokud takový dotaz máte, napiště mi email nebo se rovnou stavte. Tato stránka je určena k vytvoření zpětné vazby od účastníků kurzu - budu rád, pokud sem budete vkládat připomínky k přednášce,​ případně k cvičení. **Přípomínky se mohou týkat toho, čemu jste nerozuměli,​ co byste ocenili znovu vysvětlit nebo vysvětlit do větší hloubky, co vám v kurzu chybí nebo naopak co vám přijde nadbytečné nebo probírané zbytečně podrobně.** Nebráním se ani konstruktivní kritice, v tom případě ale ocením, pokud navrhnete řešení problému. Nejde o studentské hodnocení, jde mi o naprosto konkrétní připomínky k jednotlivým přednáškám a tématům, na které bych případně mohl reagovat na některé z následujících přednášek. Naopak prosím nevkládejte dotazy na konkrétní statistické problémy - pokud takový dotaz máte, napiště mi email nebo se rovnou stavte.
  
-Pro vkládání vzkazů je třeba se přihlásit (Login v pravém horním rohu), nicméně vlastní vzkazy jsou anonymní (podepsané jako Student ​Zpradat). Pokud nechcete zůstat v anonymitě, můžete se pod vzkaz podepsat.+Pro vkládání vzkazů je třeba se přihlásit (Login v pravém horním rohu), nicméně vlastní vzkazy jsou anonymní (podepsané jako Zpradat ​Student). Pokud nechcete zůstat v anonymitě, můžete se pod vzkaz podepsat.
  
 ---- ----
zpradat/comments.txt · Last modified: 2014/03/03 14:00 (external edit)