User Tools

Site Tools


zpradat:homework

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:homework [2015/03/17 07:46]
david
zpradat:homework [2015/03/16 13:00] (current)
Line 5: Line 5:
 Co bych po vás chtěl: Co bych po vás chtěl:
   - Článek si pečlivě přečtěte,​ zjistěte, co byla základní otázka, na kterou se autoři pokoušeli odpovědět,​ jaká data autoři sbírali, jak je analyzovali,​ co vyšlo a jak to autoři interpretovali.   - Článek si pečlivě přečtěte,​ zjistěte, co byla základní otázka, na kterou se autoři pokoušeli odpovědět,​ jaká data autoři sbírali, jak je analyzovali,​ co vyšlo a jak to autoři interpretovali.
-  - Tyto poznatky stručně shrňte v podobě maximálně cca 1-2 stránkové rešerše, která by měla obsahovat plnou citaci práce (název, autoři, časopis, stránky), stručný popis problému, o který v článku šlo, stručný popis metodiky (jakým typem organismů se zabývali, kde a jak data sbírali, co měřili, kolik měli ploch případně druhů, a především jakou analýzu ke zpracování použili, jestli data transformovali atd.). A dále co jim vyšlo, a jak to interpretují,​ případně zkopírujte část tabulky s výsledky nebo ordinační diagram. Nesnažte se pouze přeložit anglický abstrakt článku do češtiny - jde mi o to, abyste opravdu daný článek alespoň zběžně přečetli a pochopili rozhodnutí autorů pro výběr dané metody. ​+  - Tyto poznatky stručně shrňte v podobě ​**maximálně cca 1-2 stránkové rešerše**, která by měla obsahovat plnou citaci práce (název, autoři, časopis, stránky), stručný popis problému, o který v článku šlo, stručný popis metodiky (jakým typem organismů se zabývali, kde a jak data sbírali, co měřili, kolik měli ploch případně druhů, a především jakou analýzu ke zpracování použili, jestli data transformovali atd.). A dále co jim vyšlo, a jak to interpretují,​ případně zkopírujte část tabulky s výsledky nebo ordinační diagram. Nesnažte se pouze přeložit anglický abstrakt článku do češtiny - jde mi o to, abyste opravdu daný článek alespoň zběžně přečetli a pochopili rozhodnutí autorů pro výběr dané metody. ​
   - Budu rád, když přidáte svůj vlastní názor nebo pocit z daného článku. Pokud se vám například zdá, že autoři data analyzovali špatně, zkuste shrnout proč a jak byste to udělali vy podle vašeho názoru správně. Pokud se vám studie líbí nebo nelíbí, zkuste vystihnout, čím vás zaujala nebo zklamala.   - Budu rád, když přidáte svůj vlastní názor nebo pocit z daného článku. Pokud se vám například zdá, že autoři data analyzovali špatně, zkuste shrnout proč a jak byste to udělali vy podle vašeho názoru správně. Pokud se vám studie líbí nebo nelíbí, zkuste vystihnout, čím vás zaujala nebo zklamala.
  
zpradat/homework.txt · Last modified: 2015/03/16 13:00 (external edit)