User Tools

Site Tools


zpradat:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:import [2014/05/22 02:06]
david [Cvičení 1.1]
zpradat:import [2015/03/12 13:00] (current)
Line 2: Line 2:
  
 ===== Cvičení 1.1 ===== ===== Cvičení 1.1 =====
-  * Použijte datový soubor {{:​zpradat:​data:​grasslands-spe-env.xls|}},​ který je ve formátu programu Excel (podrobnosti o datech z třebíčských acidofilních trávníků se dozvíte [[zpradat:​data:​grasslands|zde]]). Soubor obsahuje dvě záložky - ''​grasslands-spe'',​ která obsahuje druhová data, a ''​grasslands-env'',​ která obsahuje proměnné prostředí. Takto připravená data použijete ​naimportujte do programu CANOCO a použijte v následujícím cvičení pro výpočet DCA.+  * Použijte datový soubor {{:​zpradat:​data:​grasslands-spe-env.xls|}},​ který je ve formátu programu Excel (podrobnosti o datech z třebíčských acidofilních trávníků se dozvíte [[zpradat:​data:​grasslands|zde]]). Soubor obsahuje dvě záložky - ''​grasslands-spe'',​ která obsahuje druhová data, a ''​grasslands-env'',​ která obsahuje proměnné prostředí. Takto připravená data naimportujte do programu CANOCO a použijte v následujícím cvičení pro výpočet DCA.
  
 [[zpradat:​import:​solution_1.1.v5|Řešení cvičení 1.1 (pro verzi Canoco 5)]] [[zpradat:​import:​solution_1.1.v5|Řešení cvičení 1.1 (pro verzi Canoco 5)]]
zpradat/import.txt · Last modified: 2015/03/12 13:00 (external edit)