User Tools

Site Tools


zpradat:indirect_ordination

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:indirect_ordination [2014/03/28 04:42]
david [Cvičení 2.1]
zpradat:indirect_ordination [2014/03/27 13:00] (current)
Line 3: Line 3:
   - Na datech z [[zpradat:​data:​grasslands|třebíčských trávníků]] (naimportovaných ve [[zpradat:​import|cvičení 1.1]]) vypočtěte DCA (údaje o druzích jsou v procentech pokryvnosti - **použijte logaritmickou transformaci**).   - Na datech z [[zpradat:​data:​grasslands|třebíčských trávníků]] (naimportovaných ve [[zpradat:​import|cvičení 1.1]]) vypočtěte DCA (údaje o druzích jsou v procentech pokryvnosti - **použijte logaritmickou transformaci**).
   - Jaká je délka první osy DCA? Podle této délky se rozhodněte,​ jestli je na data třeba použít lineární nebo unimodální metodu ordinace a tu na datech spočtěte (tedy buď PCA, nebo CA).   - Jaká je délka první osy DCA? Podle této délky se rozhodněte,​ jestli je na data třeba použít lineární nebo unimodální metodu ordinace a tu na datech spočtěte (tedy buď PCA, nebo CA).
-  - Nakreslete ordinační diagram, ve kterém budou nakresleny druhy a vzorky. Druhů nakreslete jenom cca 20, jednotlivé vegetační typy zobrazte různými symboly, vypněte zobrazování čísel u ploch, k obrázku připojte legendu ​a případně ​posuňte popisky u jednotlivých druhů tak, aby se co nejméně navzájem překrývaly a aby překrývaly co nejméně čar.+  - Nakreslete ordinační diagram, ve kterém budou nakresleny druhy a vzorky ​a který bude vypadat následovně:​ 
 +    - druhů nakreslete jenom cca 20,  
 +    - jednotlivé vegetační typy zobrazte různými symboly, ​ 
 +    - vypněte zobrazování čísel u ploch, ​ 
 +    - k obrázku připojte legendu
 +    - posuňte popisky u jednotlivých druhů tak, aby se co nejméně navzájem překrývaly a aby překrývaly co nejméně čar.
  
 [[zpradat:​indirect_ordination:​hint_2.1|Nápověda ke kreslení ordinačního diagramu]] [[zpradat:​indirect_ordination:​hint_2.1|Nápověda ke kreslení ordinačního diagramu]]
zpradat/indirect_ordination.txt · Last modified: 2014/03/27 13:00 (external edit)