User Tools

Site Tools


zpradat:nmds

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:nmds [2015/03/13 13:32]
david [Cvičení 3.2]
zpradat:nmds [2015/03/13 13:00] (current)
Line 12: Line 12:
  
 ===== Cvičení 3.2 ===== ===== Cvičení 3.2 =====
-  - Použijte data o vzdálenostech mezi 21 velkými evropskými městy, která jsou uložena v souboru {{http://​www.davidzeleny.net/​anadat-r/​data-download/​eurodist.txt}} a naimportujte je do Canoco ​(nejjednodušší je vytvořit v CANOCO nový projekt s jednou tabulkou, která má 21 řádků a 21 sloupců, a do této tabulky naimportovat data ze souboru eurodist.txt,​ ve kterém jsou buňky oddělené tabulátory - klikněte na pravý horní roh tabulky pravým tlačítkem myši a vyberte možnost //Import data from file...//).+  - Použijte data o vzdálenostech mezi 21 velkými evropskými městy, která jsou uložena v souboru {{http://​www.davidzeleny.net/​anadat-r/​data-download/​eurodist.txt}} a naimportujte je do Canoco. Nejjednodušší je vytvořit v CANOCO nový projekt s jednou tabulkou, která má 21 řádků a 21 sloupců, a do této tabulky naimportovat data ze souboru eurodist.txt,​ ve kterém jsou buňky oddělené tabulátory - klikněte na pravý horní roh tabulky pravým tlačítkem myši a vyberte možnost //Import data from file...//.
   - Na této distanční matici spočtěte PCoA, zjistěte délku jednotlivých eigenvalues a nakreslete ordinační diagram tak, aby Atény byly na jihu, Stockholm na severu a Gibraltar na západě (pokud nebude vypadat jako mapa Evropy, něco je špatně).   - Na této distanční matici spočtěte PCoA, zjistěte délku jednotlivých eigenvalues a nakreslete ordinační diagram tak, aby Atény byly na jihu, Stockholm na severu a Gibraltar na západě (pokud nebude vypadat jako mapa Evropy, něco je špatně).
  
 [[zpradat:​nmds:​solution_3.2|Řešení cvičení 3.2]] [[zpradat:​nmds:​solution_3.2|Řešení cvičení 3.2]]
zpradat/nmds.txt · Last modified: 2015/03/13 13:00 (external edit)