User Tools

Site Tools


zpradat:public-data

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:public-data [2014/01/02 18:14]
david
zpradat:public-data [2014/02/16 14:00] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== Zdroje volně dostupných ekologických dat ===== ===== Zdroje volně dostupných ekologických dat =====
   *[[http://​www.sci.muni.cz/​botany/​vegsci/​fytonline.php?​lang=cz|Soubory fytocenologických snímků k publikovaným studiím]]   *[[http://​www.sci.muni.cz/​botany/​vegsci/​fytonline.php?​lang=cz|Soubory fytocenologických snímků k publikovaným studiím]]
-  *[[http://​ecologicaldata.org/​find-data|Ecological Data Wiki]] - ekologické datové soubory roztroušené v různých publikacích ((Pro účely ZpraDat je vhodné vybírat data následujícím způsobem: v levém sloupci vyberte //Taxon// (např. //​Herbaceous plants//), ve volbě //​Ecological level// bude asi nejvhodnější zaškrtnout //​Community//,​ a ve volbě //​Accessibility//​ zadejte //Publicly available// (případně můžete zkusit o data požádat, pak přichází v úvahu volba //Data request//​.))+  *[[http://​ecologicaldata.org/​find-data|Ecological Data Wiki]] - ekologické datové soubory roztroušené v různých publikacích ((Pro účely ZpraDat je vhodné vybírat data následujícím způsobem: v levém sloupci vyberte //Taxon// (např. //​Herbaceous plants//), ve volbě //​Ecological level// bude asi nejvhodnější zaškrtnout //​Community//,​ a ve volbě //​Accessibility//​ zadejte //Publicly available// (případně můžete zkusit o data požádat, pak přichází v úvahu volba //Data request//).))
  
zpradat/public-data.txt · Last modified: 2014/02/16 14:00 (external edit)