User Tools

Site Tools


zpradat:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:start [2015/02/18 01:15]
david [Orientační sylabus]
zpradat:start [2015/04/15 13:00] (current)
Line 7: Line 7:
 V předmětu jsou probírány základní statistické metody zpracování dat o druhovém složení rostlinných nebo živočišných společenstev,​ bez ohledu na jejich taxonomické vymezení. Hlavní důraz je kladen na numerické klasifikační a ordinační metody a na hodnocení vztahů mezi druhovým složením společenstva a faktory prostředí. V předmětu jsou probírány základní statistické metody zpracování dat o druhovém složení rostlinných nebo živočišných společenstev,​ bez ohledu na jejich taxonomické vymezení. Hlavní důraz je kladen na numerické klasifikační a ordinační metody a na hodnocení vztahů mezi druhovým složením společenstva a faktory prostředí.
  
-Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikace příslušných metod pomocí standardních počítačových programů (především CANOCO ​a CanoDraw).+Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikace příslušných metod pomocí standardních počítačových programů (především CANOCO ​5).
  
 Přednáška navazuje na znalosti získané v předmětu Bi5040 Biostatistika,​ zejména na regresní analýzu a obecné lineární modely, a bylo by proto lepší, aby si studenti tento předmět zapsali až po absolvování Biostatistiky. Pokud chce student i přesto tento předmět navštěvovat (např. aby se naučil analytické metody nutné pro zpracování bakalářské práce), může si předmět zapsat a na přednášky chodit s tím, že se individuálně domluvíme na způsobu ukončení (např. zkoušku uděláme až po zkoušce z Biostatistiky nebo v dalším školním roce). Užitečné,​ nikoliv však nezbytné, je také předchozí absolvování předmětu Bi6549 Zpracování základních botanických dat. Přednáška navazuje na znalosti získané v předmětu Bi5040 Biostatistika,​ zejména na regresní analýzu a obecné lineární modely, a bylo by proto lepší, aby si studenti tento předmět zapsali až po absolvování Biostatistiky. Pokud chce student i přesto tento předmět navštěvovat (např. aby se naučil analytické metody nutné pro zpracování bakalářské práce), může si předmět zapsat a na přednášky chodit s tím, že se individuálně domluvíme na způsobu ukončení (např. zkoušku uděláme až po zkoušce z Biostatistiky nebo v dalším školním roce). Užitečné,​ nikoliv však nezbytné, je také předchozí absolvování předmětu Bi6549 Zpracování základních botanických dat.
zpradat/start.txt · Last modified: 2015/04/15 13:00 (external edit)