User Tools

Site Tools


zpradat:visualization

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:visualization [2015/03/27 05:42]
david [Cvičení 5.2 (pokročilejší možnosti vizualizace výsledků)]
zpradat:visualization [2015/04/09 13:00] (current)
Line 17: Line 17:
  
   - Použijte data z trvalé plochy v {{:​zpradat:​data:​barro-colorado-island-permanent-plot.xlsx|tropickém lese na Barro Colorado Island (Panama)}} - s daty se nejdříve [[:​zpradat:​data:​bci|seznamte]].   - Použijte data z trvalé plochy v {{:​zpradat:​data:​barro-colorado-island-permanent-plot.xlsx|tropickém lese na Barro Colorado Island (Panama)}} - s daty se nejdříve [[:​zpradat:​data:​bci|seznamte]].
-  - Na druhových datech spočtěte PCA na Hellingerově transformovaných datech, a skóre vzorků na první ose nakreslete do prostoru definovaném souřadnicemi x a y (v tabulce proměnných prostředí) pomocí vrstevnic vyhlazených loess metodou (viz. Obr. 3). Všimněte si, že obrázek, stejně jako vlastní plocha v lese, je obdélníkového tvaru (1000 mětrů na šířku a 500 metrů na výšku)((Tohoto docílíte při vytváření diagramu pomocí volby //Graph > Attribute Plots > XY(Z) diagram//, a to zaškrtnutím možnosti Iso-scale X and Y.)). Nejvyšší skóre jsou v místech, kde je na ploše konkávní sníženina s podmáčenou vegetací.+  - Na druhových datech spočtěte PCA na Hellingerově transformovaných datech, a skóre vzorků na první ose nakreslete do prostoru definovaném souřadnicemi x a y (v tabulce proměnných prostředí) pomocí vrstevnic vyhlazených loess metodou (viz. Obr. 3). Všimněte si, že obrázek, stejně jako vlastní plocha v lese, je obdélníkového tvaru (1000 metrů na šířku a 500 metrů na výšku)((Tohoto docílíte při vytváření diagramu pomocí volby //Graph > Attribute Plots > XY(Z) diagram//, a to zaškrtnutím možnosti Iso-scale X and Y.)). Nejvyšší skóre jsou v místech, kde je na ploše konkávní sníženina s podmáčenou vegetací.
  
 [{{ :​zpradat:​obrazky:​bci-scores-1staxis-pca-hellinger.png?​600 |Obrázek 3}}] [{{ :​zpradat:​obrazky:​bci-scores-1staxis-pca-hellinger.png?​600 |Obrázek 3}}]
zpradat/visualization.txt · Last modified: 2015/04/09 13:00 (external edit)