User Tools

Site Tools


private:css-prsnl10

Toto se týká situace, kdy je třeba změnit styly u prsnl10 template který používám pro webovou stránku

Jde o to, že defaultní nastavení má několik věcí které se mi nelíbí - podtrhává odkazy, a header používá upppercase letters.

Změny jsou možné buď změnou přímo v lib/tpl/prsnl10/css/prsnl10_screen.css, který obsahuje všechny styly pro tento teplate, ale to autor nedoporučuje, protože při reinstalaci se změny přepíší novou instalací (to je přesně co se mi teď stalo). Lepší je přidat změny do souboru lib/tpl/prsnl10/user/screen.css, a to jednoduše tak, že se zkopírují z prsnl10_screen.css souboru a upraví se změny - tento soubor se načítá jako další v pořadí, takže změny v něm přepíší všechny předchozí.

Změny které jsem tam nakopíroval jsou následující - v příkazu border-bottom jsem původní 1px dashed nahradil none:

/* wikilink1 = existing wikipage
  wikilink2 = not existing wikipage */
.dokuwiki a.wikilink1,
.dokuwiki a.wikilink1:link,
.dokuwiki a.wikilink1:visited {
  color: __existing__;
  border-bottom: none __existing__;
}
.dokuwiki a.wikilink2,
.dokuwiki a.wikilink2:link,
.dokuwiki a.wikilink2:visited {
  color: __missing__;
  border-bottom: none __missing__;
}
.dokuwiki a.wikilink1:hover,
.dokuwiki a.wikilink1:focus,
.dokuwiki a.wikilink1:active,
.dokuwiki a.wikilink2:hover,
.dokuwiki a.wikilink2:focus,
.dokuwiki a.wikilink2:active {
  border-bottom: 0 none !important;
}
/* external link */
.dokuwiki a.urlextern {
  padding-left: 0;
  background: 0 none;
  border-bottom: none __existing__ !important;
}
.dokuwiki a.urlextern:active,
.dokuwiki a.urlextern:hover {
  border-bottom: 0 none !important;
}
/* special links */
.dokuwiki a.windows,
.dokuwiki a.mail,
.dokuwiki a.mediafile,
.dokuwiki a.interwiki {
  border-bottom: none __existing__;
}
.dokuwiki a.windows:hover,
.dokuwiki a.windows:active,
.dokuwiki a.mail:hover,
.dokuwiki a.mail:active,
.dokuwiki a.mediafile:hover,
.dokuwiki a.mediafile:active,
.dokuwiki a.interwiki:hover,
.dokuwiki a.interwiki:active {
  border-bottom: 0 none;
}
/* any link to current page */
.dokuwiki span.curid a {
  font-weight: normal;
}

Dál jsem taky změnil Uppercase problém: v následujícím skriptu bylo původně text-transform: uppercase;, změněno na text-trasform: none; a text-weight: bold; na text-weight: none;:

/* header: dynamic text logo */
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt:visited,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt:hover,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a.tmpl_header_logo_txt:active {
  font-family: 'Droid Sans','Liberation Sans',Arial,Helvetica,sans-serif;
  font-size: 48px;  /* px instead of em to get a cross-browser reliable... */
  line-height: 59px; /* ...baseline with the header nav within tmpl_header_right */
  vertical-align: top;
  font-weight: none;
  text-decoration: none;
  color: __text__;
  text-transform: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  outline: 0;
}
/* header: image base logo (-> prsnl10/user/logo.[png|gif|jpeg]) */
#tmpl_header #tmpl_header_logo #tmpl_header_logo_img,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:link,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:visited,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:hover,
#tmpl_header #tmpl_header_logo a:active {
  text-decoration: none;
  border: 0 none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  outline: 0 none;
}
/* header: optional navigation */
#tmpl_header #tmpl_header_nav {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  font-family: 'Droid Sans','Liberation Sans',Arial,Helvetica,sans-serif;
  font-size: 112.5%; /* 18px (base: 16px) */
  margin-bottom: 8px;
  width: 100%;
  text-align: right;
}
#tmpl_header #tmpl_header_nav a,
#tmpl_header #tmpl_header_nav a:visited {
  color: __text__;
  text-transform: none;
  text-decoration: none;
  border: 0 none;
  outline: 0 none;
}
#tmpl_header #tmpl_header_nav a:hover {
  color: __text__;
  text-transform: none;
  text-decoration: underline;
  border: 0 none;
  outline: 0 none;
}
private/css-prsnl10.txt · Last modified: 2014/10/31 13:00 by 127.0.0.1