User Tools

Site Tools


juice:cocktail

Expertní systém na klasifikaci vegetace

  • webové stránky expertního systému (plně funkční je zatím jen expertní systém pro nelesní vegetaci; plná verze nabízí možnost klasifikovat snímky i podle podobnosti, základní verze obsahuje pouze cocktailové formule)
juice/cocktail.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 by 127.0.0.1