User Tools

Site Tools


juice:ex2

Cvičení 2 (synoptické tabulky a diagnostické druhy)

  1. otevřete si datový soubor travniky-trebicsko.wct
  2. do krátkých hlaviček uložte juice-klasifikace z dlouhých hlaviček (obsahuje klasifikaci snímků do asociací)
  3. jednotlivé asociace oddělte separátory
  4. odstraňte z tabulky snímky nepřiřazené žádné asociaci a juvenily dřevin
  5. vytvořte synoptickou tabulku podle fidelity (phi coefficient)
  6. ujistěte se, že používáte Fisherův exaktní test (P < 0,05) a standardizaci na jednotnou velikost všech skupin
  7. seřaďte druhy v jednotlivých asociacích podle jejich fidelity (za diagnostické považujte druhy s fidelitou > 25)
  8. vyexportujte seznamy diagnostických, konstantních a dominantních druhů pro jednotlivé asociace
  9. vyexportujte kombinovanou synoptickou tabulku fidelity a frequence

Řešení cvičení

juice/ex2.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 by 127.0.0.1