User Tools

Site Tools


juice:ex3

Cvičení 3 (Klasifikace dat)

  1. použijte data vltava.wct
  2. z tabulky odstraňte druhy mechového patra (které nejsou zaznamenávány pro všechny snímky)
  3. slučte druhy, které se vyskytují v různých vegetačních patrech (každý druh bude v tabulce jen jednou)
  4. na datech spočítejte TWINSPAN, změňte parametr o maximálním počtu dělení na 3
  5. použjte dvě hierarchie dělení (4 klastry)
  6. smažte druh Quercus petraea z tabulky
  7. chyba – smazání dubu byl omyl – víte jak vrátit do tabulky zpět?
  8. označte modře druhy diagnostické pro první klastr (za diagnostické považujte druhy s fidelitou > 25 (phi coefficient), které mají Fisherův exaktní test signifikantní na P < 0,001)
  9. klastry v tabulce seřaďte podle počtu diagnostických druhů (tak aby tabulka začínala klastrem s největším počtem diagnostických druhů)
  10. jaká je průměrná druhová bohatost jednotlivých klastrů?

Řešení cvičení

juice/ex3.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 by 127.0.0.1