User Tools

Site Tools


juice:ex1

Cvičení 1 (základní manipulace s daty)

  1. otevřete datový soubor vltava.wct
  2. do krátkých hlaviček uložte data o syntaxonech
  3. vyberte snímky as. Aceri-Carpinetum (32AC01), označte je červeně a přesuňte na začátek tabulky
  4. vyberte snímky as. Sorbo torminalis-Quercetum (32BA03), označte je modře a přesuňte je na začátek tabulky za předchozí asociaci
  5. rozdělte tabulku separátory mezi první asociací, druhou asociací a zbytkem tabulky
  6. seřaďte druhy podle vegetačních pater
  7. spočítejte frekvenci výskytu druhů v celé tabulce
  8. do krátké hlavičky uložte data o počtu druhů v bylinném patře, jejichž frekvence je vyšší nebo rovna 20
  9. snímky v první asociaci (Aceri-Carpinetum) v tabulce seřaďte podle dat v krátkých hlavičkách (počtu běžných druhů ve snímku)

Řešení cvičení

juice/ex1.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 by 127.0.0.1