User Tools

Site Tools


juice:import

Import dat

TURBOVEG

Spreadsheet (např. Excel)

travniky.xls

Hlavička spreadsheetu musí obsahovat následující řádek (název nahraďte vaší reálnou hodnotou):

Table from  relevés of the file: travniky.wct

Tato hlavička ale nesmí obsahovat prázdné buňky (středníky bez textu)!

juice/import.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 by 127.0.0.1